– Dette vil gå ut over pasientgruppen, mener NTNU-professoren som hadde ansvar for studien.

Professor i psykologi Leif Edward Ottesen Kennair var prosjektleder for en planlagt studie som skulle se om metoden bak Lightning Process kunne hjelpe pasienter med ME.

Men den 4. juni vedtok Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag å fjerne studiens etiske godkjennelse, etter at den hadde blitt klaget inn av Norges ME-forening.

Leif Edward Kennair mener dette er et stort tap for fremtidige ME-pasienter.

– Dette er særdeles usaklig håndtert av NEM, sier Kennair til forskning.no.

Les også: Omstridt ME-studie mister etisk godkjennelse på grunn av interessekonflikt

Quis semper vulputate aliquam venenatis egestas sagittis quisque orci. Donec commodo sit viverra aliquam porttitor ultrices gravida eu. Tincidunt leo, elementum mattis elementum ut nisl, justo, amet, mattis. Nunc purus, diam commodo tincidunt turpis. Amet, duis sed elit interdum dignissim.

Ingen mulighet til å påvirke utfall

Forskerne skulle teste effekten av en 3-dagers behandling av ME/CFS etter Lightning process-metoden.

Men NEM kom til at den ikke var etisk forsvarlig å gjennomføre. NEMs hovedbegrunnelse for ikke å gi etisk godkjenning var stipendiat Live Landmarks rolle. Hun har lisens til å holde Lightning Process-kurs, og har tidligere solgt disse.

Den etiske komiteen mente at dette var en uheldig interessekonflikt. Denne kritikken er Kennair, som er spesialist i klinisk psykologi ved institutt for psykologi ved NTNU, sterkt uenig i.

– Når man skal forske på en innovativ behandlingsmetode, eller kurs som det her er snakk om, er det nødvendig å ha med en person som kan metoden. Det er umulig og helt utenkelig å bruke noen som ikke kan metoden, innvender Kennair. Han mener derfor denne kritikken er usaklig.

Kennair mener de har tatt høyde for at stipendiaten ikke skulle påvirke resultatene i protokollen for studien.

– Rådataene fra de preliminære resultatene skulle gå direkte til en uavhengig statistiker, som så skulle legge frem funnene for en monitoreringsgruppe bestående av tre nestorer innen norsk medisin, sier Kennair.

De skulle vurdere både positive og negative effekter. Om nødvendig skulle de avbryte studien dersom deltakere skulle vise seg å bli verre etter intervensjonen. Live Landmark ville ikke hatt mulighet til å påvirke utfallene, sier han.

– Pasienter får ikke svar på om kurs gir effekt

Kennair mener NEMs vedtak først og fremst problematisk og tragisk for pasientene, som nå ikke får svar på om kurset faktisk hjelper eller er skadelig.

Han viser til at prosjektet ble godkjent i REK, er støttet av Forskningsrådet, er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet, NAV og FHI og fortsatt har fakultetets fulle støtte.

– Jeg er interessert i å finne ut om metoden virker eller ikke. Mitt eneste mål med denne studien er at debatten om hvilke behandlinger som virker eller ikke, skal bli besvart med kunnskap, og ikke synsing, sier han til forskning.no.

Er spesielt interessert i negative effekter

Kennair sier debatten om ME er for preget av udokumenterte påstander.

– Man skal ikke synse, men vite. Mobiliseringen mot studien som skyldes frykt og uro er farlig om den hindrer kunnskapsinnhenting, mener han.

Kennair sier han ikke har noen økonomiske bindinger i noen retning og mener NEM burde lagt mer vekt på dette, siden han er prosjektleder. Kennair har utgitt en bok sammen med en kollega om negative effekter av psykososiale intervensjoner.

– I boken påpeker vi at noen metoder kan ha negative effekter for pasientene. Jeg er med andre ord spesielt interessert i det aspektet. Jeg har ingenting å tjene på å forske på ME eller LP, understreker han.

Ba komiteen gjøre om på vurderingen sin

Forskerne ba den etiske komiteen om å omgjøre vedtaket, fordi de mente det var basert på en rekke faktafeil, ifølge nettavisen Khrono.

Dette førte ikke frem.

«Selv om deler av NEMs beskrivelse av saken kan sies ikke å være helt presis, har dette forholdet ikke betydning for NEMs vurdering og vedtak. Komiteen mener det ikke foreligger faktiske feil som gir grunnlag for omgjøring av vedtaket, skriver komitéleder Grete Dyb i NEM i brevet forskning.no har fått innsyn i.

Professor Kennair sier det var NEM som inviterte dem til å svare på vedtaket.

– Der oppklarte vi grunnleggende misforståelser, og redegjorde mer detaljert for prosjektets protokoll.

Mener vi mister fremtidig ikke-medikamentell behandling

– Vil vedtaket om avslag for denne studien få noen følger for andre forskere?

– Dette vedtaket er unikt. NEM kan ikke opprettholde dette vedtaket, da får vi en Lex Landmark som i praksis gjør at vi mister all fremtidig mulighet til å forske på alt av psykoterapeutiske metoder. Og dermed får vi ikke et kunnskapsbasert tilbud om ikke-medikamentell behandling til noen pasientgrupper, sier Kennair.

Forskning på slike metoder må nødvendigvis inkludere folk som vet hvordan metoden utføres, sier han.

– Det gir ingen mening at man bare kan forske på Lightning Process hvis man ikke kan metoden, sier han.

Komiteen er uenige i denne tolkningen av vedtaket.

Relaterte sider

Få fart på Facebook og bedriftens sosialemedier. Dette er helt nye Hyundai KONA Electric - blir større, stiligere og mer dynamisk Hva skriver man når man ikke har tilgjengelig tekst?